Enkät inför medborgarlöfte 2024

Vad är viktigt för dig som bor och verkar i kommunen för att du ska känna dig trygg och säker? Varje år genomförs en medborgarenkät där du som medborgare kan framföra dina åsikter och upplevelser om trygghet i kommunen.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen ger årligen kommunens invånare medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår.

Var med och påverka!

Var med och påverka 2024 års medborgarlöfte genom att göra din röst hörd och svara på enkäten.

Svara digitalt

Svara på några frågor om trygghet. Enkäten går att besvara under mellan den 4 november till och med 26 november.

Till enkäten: https://minasidor.ockero.se/trygghet Länk till annan webbplats.

Svara personligen

Du har även möjlighet att ge dina synpunkter till oss personligen. Representanter från Öckerö kommun, polisen och färjerederiet samt Connectbus finns på följande platser:

Datum: måndag 6 november
Utanför Ica Supermarket, Hönö, kl. 16.00 – 17.00

Utanför Willys, Hönö Pinan, kl. 17.15 – 18.30

Du kommer att kunna besvara enkäten genom att scanna en QR-kod eller genom de I-pads som vi kommer att ha med oss på plats.

Mer information

För mer information, kontakta kommunpolis Martin Kallas, säkerhetschef Andreas Alderblad eller folkhälsoutvecklare Nina Blomberg Zanders, tel: 031- 97 63 75.

Senast uppdaterad:

Publicerad: