Givande dialogmöte på temat: Hur ser er verksamhets el- och energibehov ut inom tio år

I tisdags bjöd Öckerö kommun tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Ellevio in till ett dialogmöte med temat ”Hur ser er verksamhets el- och energibehov ut inom tio år”.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

På dialogmötet samlades ett fyrtiotal personer från företag och föreningar tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Öckerö kommun. Mötet gav en översikt över aktuell position idag och framtida elbehov samt avslutades med en dialog kring verksamheters el- och energibehov de kommande tio åren.

Kontentan av mötet är att det krävs samarbete för att se visa vilka kommande behov verksamheter och företag har i Öckerö kommun framöver. Här behöver vi arbeta tillsammans för att hitta lösningar på de historiska och gemensamma utmaningar vi står inför.

Vi kommer återkomma med hur uppföljning av dialogmötet kommer se ut framöver. Tack alla deltagare för ett givande dialogmöte!

Senast uppdaterad:

Publicerad: