Information om försenade fakturor

På grund av ett systemfel i vårt ekonomisystem är det flera av våra fakturor som inte skickats ut som vanligt. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem detta orsakar.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Fakturor för barnomsorg

I december skickas två fakturor för barnomsorg. Barnomsorgsfakturorna gäller för oktober och november. Fakturan för oktober har förfallodag 12 januari 2024.

Fakturan för november har förfallodag 15 januari 2024, men det går bra att betala senast 31 januari 2024.

Om du önskar förfallodag 31 januari istället för 15 januari:

  • För dig som har e-faktura och önskar förfallodag 31 januari 2024. Ändra betalningsdag när du godkänner fakturan i din internetbank.
  • För dig som har autogirodragning, ekonomienheten kommer att ändra så att din förfallodag blir den 31 januari 2024.
  • För dig som får fakturan på papper. Ändra betalningsdag till 31 januari när du betalar din faktura.

Fakturor för bygg och miljö

Fakturor från bygg- och miljöenheten är försenade och kommer skickas ut inom kort. Det gäller bland annat fakturor för ansökningar, anmälningar, tillsyn/kontroll inom miljöbalkens område, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.

Fakturor för kulturskola

Fakturor för kulturskola för HT 2023 är försenade och kommer skickas ut inom kort.

Debitering för VA/renhållning

Fakturan för VA-/renhållningsdebitering för enbart november månad är försenad men har nu skickats ut med förfallodag 30 december 2023. Fakturan går bra att betala senast 11 januari 2024.

Fakturor för äldreomsorg

Fakturor för äldreomsorg som ännu inte har skickats ut, är försenade och kommer skickas ut inom kort.

Ansökan om anstånd

Om du har svårt att betala någon av fakturorna i tid kan du ansöka om anstånd med betalning. Det innebär att du önskar att få betala den senare. Om din ansökan godkänns förlänger vi fakturans betalningsdatum. Om du behöver söka om anstånd med betalning kontakta ekonomienheten via kommunservice.

Du når kommunservice på 031-97 62 00 eller kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: