Sveriges medlemskap i Nato

Sedan 7 mars är Sverige medlem i försvarsalliansen Nato. Idag flaggar vi med anledning av att Sverige nu är medlem i Nato.Här hittar du mer information om vad Sveriges medlemskap innebär.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Natomedlemskapet bidrar till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och i Europa. Att Sverige nu, den 7 mars 2024, blivit medlem i försvarsalliansen Nato, innebär att Sverige deltar fullt ut i Natos verksamhet och beslutsfattande. Det betyder också att Sverige står upp för alliansens värdegemenskap: frihet, demokrati och rättsstatens principer.

Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga det militära försvaret och civilt försvar. I detta arbete har även den enskilde, civilsamhället och näringslivet avgörande roller. Alla behövs.

Sverige har mycket att bidra med som allierad. Det svenska totalförsvarskonceptet har väckt intresse inom alliansen, liksom vårt arbete med individens beredskap inför kris och krig samt arbetet kring befolkningsskydd.

Mer information

Till information om totalförsvar och civilt försvar

Fördjupad information från andra aktörer

Regeringskansliet: Sverige och Nato Länk till annan webbplats.

MSB: Natosamarbete Länk till annan webbplats.

MSB: Frågor och svar om Nato Länk till annan webbplats.

Om du får frågor från barn har Lilla Krisinformation.se samlad information om Nato och andra viktiga ämnen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: