Temat "Livet i förändring - sorg, tröst och läkning" uppmärksammas i höst

Det är ett underligt och obekant år i Öckerö kommun och i världen i stort. När mycket förändras på kort tid blir vi alla på olika sätt påminda om alltings oförutsägbarhet. Det är med det som bakgrund som Öckerö kommun tillsammans med andra aktörer bjuder in till evenemang och utställning på temat "Livet i förändring - sorg, tröst och läkning" i höst.

I oktober och november bjuder Öckerö kommun tillsammans med andra aktörer in till olika evenemang på temat ”Livet i förändring - sorg, tröst och läkning”. Temat präglas av hösten som avlövningens tid där sorg, tröst och läkning får möjlighet att ta plats. Symbolen för temat är just trädet för att symbolisera skiftet mellan årstiderna. Trädet är hämtat ifrån den utställning som Tina B Jerkenstam och Lars Bjärkling har som en del av temat.

Hösten som avlövningens tid är även en vanligtvis en tid för eftertanke för många. I år är det en höst som på många sätt är annorlunda på grund av pandemin och livet som är i förändring. Förändringar kan innebära att vi behöver tänka på sorg, tröst och läkning och därför blir temat extra viktigt i år, berättar Lotta M Nyberg, kultursamordnare.

Alla evenemang har egen vinkel på temat. Samtliga evenemang från Öckerö kommun och andra aktörer går att hitta på Öckerö kommuns webbplats. Där finns mer information om evenemang, anmälan och vem som är arrangör för respektive evenemang.

Stödinsatser för dig som behöver

Kopplat till temat Livet i förändring lyfts även stöd som finns i inom kommunal verksamhet och hos andra aktörer i Öckerö kommun.

Vi vill lyfta det stöd som finns inom kommunen och lokalsamhället när livet förändras. Det kan handla om alltifrån stöd till föräldrar till stöd till anhöriga. Det finns många situationer där sorg, tröst och läkning är en process för att komma vidare, berättar Linn Wass, folkhälsoutvecklare.

Har din förening eller organisation aktiviteter i höst på temat?

Vi vill gärna lyfta evenemang och stöd som organisationer och föreningar har i Öckerö kommun på temat "Livet i förändring - sorg, tröst och läkning". Har din förening eller organisation något på gång i oktober och november som ni vill ska vara med? Hör av er till Linn Wass, folkhälsoutvecklare, linn.wass@ockero.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: