Byte av trygghetslarm i ordinärt boende

Öckerö kommun kommer under våren att genomföra ett byte av samtliga trygghetslarm i ordinärt boende. Detta med anledning av att vi har upphandlat och fått nya larm. Leverantören är fortsatt Tunstall AB. Bytet och installationen kommer att ske av personal från Öckerö kommun och de berörda kommer att bli informerade via informationsbrev.

En hand som ligger över en annan persons hand

Inför besöket kommer särskilda skyddsåtgärder att utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av rådande pandemiläge

Senast uppdaterad:

Publicerad: