En vecka fri från våld och orange week: 21-27 november

Under vecka 47 deltar Öckerö kommun i ”En vecka fri från våld”/Orange week som är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld och våld i nära relationer. Den 25 november infaller även Orange day som är en dag där FN uppmanar att manifestera mot mäns våld mot kvinnor. Under veckan tar vi upp olika aspekter på våld och våldsförebyggande arbete. Flera av kommunens verksamheter uppmärksammar veckan.

Kvinna håller för sitt ansikte med sina händer med en mörk bakgrund.

En vecka fri från våld i Öckerö kommun

På kommunhuset, biblioteket, familjecentralen, Hedens by och fritidsgården finns skålar med clementiner, informations- och stödmaterial och affischer för att belysa våld som samhällsproblem samt uppmuntra till samtal om och intresse för ämnet och uppmana till att våga berätta och söka hjälp.
På Öckerö bibliotek finns dessutom utvald litteratur framställt på tema jämställdhet och våld i nära relationer.

Flera verksamheter kommer även under veckan att uppmärksamma "En vecka fri från våld" och orange day bland personal och i mötet med invånare.

Du hittar mer information och hjälp lokalt i våra broshyrer för vuxna Pdf, 169.9 kB. och barn och ungdomar Pdf, 1.6 MB..

Råd och stöd

Är det någon som gör dig illa?

Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam. Blir du utsatt?
Kontakta socialtjänsten i Öckerö kommun via kommunens växel på telefon 031-97 62 00. Du når socialjouren på kommunens öppettider. På kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialjour på telefon 031-365 87 00.
Du kan också höra av dig till enheten för stöd och behandling för råd- och stödsamtal: 031-97 64 53. Samtalen registreras och journalförs inte, de är kostnadsfria och förs under sekretess.

Går din ilska ut över någon i din närhet?

Har du svårt att kontrollera din ilska och oroar dig för hur det påverkar dig och dem du lever med? Utövar du våld mot någon i din närhet och vill ha hjälp med det?

Hör av dig till enheten för stöd och behandling för råd- och stödsamtal: 031-97 64 53. Samtalen registreras och journalförs inte, de är kostnadsfria och förs under sekretess.

Känner du någon som far illa hemma?

Våld har många former men är alltid fel. Du kan göra skillnad genom att bryta tystnaden.

Kontakta socialtjänsten i Öckerö kommun via kommunens växel på telefon 031-97 62 00. Du når socialjouren på kommunens öppettider. På kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialjour på telefon 031-365 87 00.

Är du ung och vill prata med någon om din relation eller familjesituation?

Kontakta kuratorn på skolan eller ungdomsmottagningen eller en annan viktig vuxen du litar på och berätta vad du känner och vad du är med om. Du kan också få hjälp via nätet:

Tjejjouren är en chattfunktion där tjejer och unga kvinnor kan få stöttning kring problem. Du når chatten på tjejjourenvast.se Länk till annan webbplats. och du är alltid anonym.

Ungarelationer.se Länk till annan webbplats. ger stöd och information via chatt till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatten är öppen varje kväll klockan 20-22.

För mer information

ockero.se/vald och ockero.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer kan du läsa mer om våld i nära relationer.

Om "En vecka fri från våld"

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste sex åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet "En vecka fri från våld". Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt.

Senast uppdaterad:

Publicerad: