Går din ilska ut över någon i din närhet?

Under vecka 47 uppmärksammar vi kampanjen "En vecka fri från våld och Orange week". Är du orolig för att ditt beteende riskerar att skada dina närstående? Du kan få stöd och hjälp med att förstå och förändra ditt våldsamma beteende!

Hjälp för dig som vill förändra ditt beteende

Du kan få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. Att berätta är första steget till förändring.
Hör av dig till enheten för stöd och behandling för råd- och stödsamtal: 031-97 64 53. Samtalen registreras och journalförs inte, de är kostnadsfria och förs under sekretess.

Det går också bra att kontakta socialtjänsten i Öckerö kommun via kommunens växel på telefon 031-97 62 00. Du når socialjouren på kommunens öppettider. På kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialjour på telefon 031-365 87 00.

Du kan också vända dig till den nationella telefonlinjen Välj att sluta Länk till annan webbplats., 020 555 666.

Glasskärvor.

En vecka fri från våld i Öckerö kommun

På kommunhuset, biblioteket, familjecentralen, Hedens by och fritidsgården finns skålar med clementiner, informations- och stödmaterial och affischer för att belysa våld som samhällsproblem samt uppmuntra till samtal om och intresse för ämnet och uppmana till att våga berätta och söka hjälp.
På Öckerö bibliotek finns dessutom utvald litteratur framställt på tema jämställdhet och våld i nära relationer.

Flera verksamheter kommer även under veckan att uppmärksamma "En vecka fri från våld" och orange day bland personal och i mötet med invånare.

Du hittar mer information och hjälp lokalt i våra broshyrer för vuxna Pdf, 169.9 kB. och barn och ungdomar Pdf, 1.6 MB..

För mer information

ockero.se/vald och ockero.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer kan du läsa mer om våld i nära relationer.

Senast uppdaterad:

Publicerad: