Vattenskada på Solhöjden Norras fasad

Fasaden på Solhöjden Norra har fått en vattenskada när regn har trängt igenom ytterväggen och in i byggnaden. Som ett första steg i att återställa byggnaden sätts ett väderskydd av plast ut som skydd mot fortsatt regn.

Röd markering visar var på Solhöjden Norra som drabbats av vattenskada.

Rödmarkerat område visar berört område på Solhöjden Norra.

På Solhöjden Norra sitter en äldre fasad av tegel där vatten trängt igenom och vidare in i byggnaden. Sommarens ovanligt stora mängder regn har gjort att fasaden har påverkats mer än normalt.

Det är två våningar som påverkats av vattenskadan, totalt fyra boendeavdelningar. Det gäller Bryggan 1–3 och avdelning Viken. I nuläget är det ett rum och en mindre del av en korridor som är avstängt för ventilation. Det kan även förekomma problem med lukt på grund av vattenskadan. Vid blåsiga dagar kan lukten öka. Väderskyddet ska hjälpa till att avhjälpa de problem med lukt som finns.

Vad händer nu?

Öckerö Fastigheter har tagit hjälp av externa konsulter för att få veta omfattningen av vattenskadan samt hur byggnaden ska återställas. Vi inväntar nu återkoppling för att fortsatt kunna planera hur byggnaden ska återställas efter vattenskadan. Enligt konsulterna finns det ingen risk att bo eller vistas i lokalerna.

De närmsta dagarna kommer en ställning samt ett väderskydd av plast sättas upp på Solhöjden Norras fasad. Väderskyddet sätts upp för att förhindra att mer vatten kan komma in i byggnaden och för att torka ut fasaden. Boende kan bo kvar även efter att väderskyddet är monterat.

Öckerö Fastigheter börjar nu arbetet med att upphandla en entreprenör för att genomföra yttre underhåll av fasaden. Yttre underhåll planerar att påbörjas under senhösten 2023.

För att återställa Solhöjden Norra behöver underhåll ske på både utsidan och insidan. Under tiden som underhållet pågår kan boende behöva byta rum. Arbetet kommer ske i samarbete och dialog med verksamheten. Mer information kommer så fort vi vet mer.

Senast uppdaterad:

Publicerad: