Seniorer provar framtidens vårdteknologi under "testpatrull-dag"

Den 13:e oktober arrangerade socialförvaltningen en händelserik dag tillsammans med testpatrullen bestående av åtta engagerade seniorer med intresse för den digitala utvecklingen. Dagen var fylld med spännande presentationer och möjligheter att prova nya innovativa lösningar som syftar till att utveckla framtidens vård och omsorg.

Deltagare i testpatrullen samt från socialförvaltningen i Öckerö kommun.

Testpatrullens deltagare tillsammans med medarbetare från socialförvaltningen.

Testpatrullen kommer att vara en viktig resurs i arbetet med att utveckla framtidens vård och omsorg. Under dagen fick testpatrullen möjlighet att utforska och utvärdera tre digitala lösningar; läkemedelsautomater, VR-glasögon och digital tillsyn.

Testpatrullen har som mål att identifiera både styrkor och områden för förbättring för varje lösning. Deras utvärdering kommer vara till nytta för kommunens framtida planering och kommer att bidra till en bredare diskussion om hur digitala lösningar kan stödja äldreomsorgen i Öckerö kommun på bästa sätt.

En av dagens höjdpunkter var föreläsningen om nätfiske och säkerhet på internet presenterad av polisens nationella bedrägericentrum. Det var en påminnelse om att trots de fördelar som kommer med digitalisering, så följer även risker som vi behöver vara medvetna om och hantera.

Koppling till vision och mål samt Agenda 2030

Arbetet med testpatrullen stödjer kommunens Vision, Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Genom att introducera och utvärdera avancerad vårdteknologi bekräftar vi vårt åtagande att erbjuda vård och omsorg med trygghet, värdighet och valfrihet som grund. Testpatrull-dagen är också en konkret insats för att uppfylla FN:s Agenda 2030. Genom att främja teknologisk innovation som stöder äldreomsorg, bidrar vi till:

  • Mål 10 - Minska ojämlikheter inom och mellan länder
  • Mål 11 - Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Samverkan mellan digitala lösningar och mänsklig omsorg

Denna dag visade hur digitala lösningar och mänsklig omsorg kan samverka för att skapa en bättre framtid för våra äldre invånare och samtidigt stödja kommunens Vision och Agenda 2030.

Vi vill rikta ett stort tack till testpatrullen för deras värdefulla bidrag och engagemang i denna process. Tillsammans fortsätter vi att forma en framtid där digital utveckling och mänsklig omsorg går hand i hand för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra äldre invånare.

Mer information

För mer information om testpatrullen och deras arbete, kontakta testpatrullen@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: