Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om tillstånd för utställning av blomlådor

Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Blomlådorna ska vara av rätt storlek och stå rätt placerade. Det är viktigt för att räddningstjänstens fordon, till exempel brandbilar och ambulanser, ska kunna ta sig fram. Det är även viktigt för att avfallsbilen ska kunna komma förbi.

Senast uppdaterad: 2020-07-20 15.39

Publicerad: 2020-07-20 15.39