Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om strandskyddsdispens

Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan man ansöka om strandskyddsdispens.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

Publicerad: 2019-03-27 15.01
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö