Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Solarier enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2018:25) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Senast uppdaterad: 2021-07-12 10.39

Publicerad: 2019-03-27 13.55
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö