Prenumerera på driftmeddelanden, nyheter och evenemang

Är du nyfiken på vad som händer i Öckerö kommun? Prenumera på våra nyheter och evenemang.

 Genom att använda tjänsten nedan kan du välja vilket område du vill ha nyheter ifrån:

  • Alla Nyheter
  • Driftmeddelanden
  • Barn och utbildning
  • Biblioteket
  • Omsorg och stöd
  • Bo, trafik och miljö
  • Fritid och kultur
  • Kommun och politik
  • Evenemang

Lägg till eller ändra prenumeration

Fyll i den mejladress du vill få en notis till när det kommer en ny nyhet eller evenemang. Du kan även gå in och ändra vilka områden du vill ha nyheter ifrån.

Öckerö kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö