Fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola kan få en plats på fritidshem. På fritidshemmet är barnen före och efter skolan om det finns ett behov av omsorg.

Fritids uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. I Öckerö kommun planeras och genomförs verksamheten i nära samarbete med grundskolan.

Vad gör man på fritidshemmet?

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Regler för fritidshem

Ditt barn kan ha rätt till fritidshem när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Elever kan även ha rätt till plats även i andra situationer på grund av familjens situation eller på grund av elevens behov av särskilt stöd. För elever upp till 12 år erbjuds fritidsverksamhet före och efter skoltid på den skola eleven är placerad.

Ansöka om plats

Du måste ansöka om plats innan ditt barn kan börja på fritids. Ansökan gör du i e-tjänsten:

Ansök om plats i fritidsverksamhet Länk till annan webbplats.

Du kan även ansöka om plats i samband med:

Vistelsetid på fritids

Som vårdnadshavare använder du Skola24 för att registrera schema, anmäla frånvaro, registrera hämtare, göra tillfälliga ändringar av schema. Klicka på Skola24-ikonen nedan för att komma till webbversionen eller ladda Skola24 som app till mobilen. Inloggning sker via Bank-id.

Inloggning via appen

Första gången du loggar in i appen behöver du välja inloggningsportal - scrolla ner till Öckerö. Därefter loggar du in med bankid.

Inloggning via webbläsare

När du ska logga in första gången behöver du välja Domän: ockero-sso.skola24.com. Klicka sedan på Logga in. Du kommer därefter till inloggning via Bank-id.

Ladda ner app Skola24 webbversion Apple app Google play app

På sidan Skola24 - Vistelsetid för förskola och fritids Länk till annan webbplats. hittar du instruktioner för hur du registrerar ett nytt schema, gör tillfälliga och permantenta ändringar samt hur du lämnar in schema vid lov.

Avgift för fritidshem

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader per år från och med första dagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid, debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av kommunens fordran.

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst. Inkomsttaket för maxtaxan är 56 250 kronor år 2024. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen.

Förskola 1-2 år

Barn 1: 3 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 688 kronor/månad
Barn 2: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 125 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 563 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Förskola 3-5; mer än 15 tim/vecka

15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna
Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst. Max 1 214 kronor/månad
Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst. Max 809 kronor/månad
Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst. Max 405 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidsverksamhet erbjuds barn 6-12 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov. Avgift för endast fritids på lovet är 100 kronor per dag.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1125 kronor/månad
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 563 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 563 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Uppsägning/avsluta placering

Du behöver säga upp placeringen när du inte längre har ett behov av omsorg, annars kommer vi att fortsätta debitera en avgift.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare är föräldralediga, får behålla sin plats två veckor efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen två veckor. Därefter avslutas placeringen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: