Unikum

Unikum är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare. I Unikum ska skolan kommunicera nyheter och veckoplan till elever och vårdnadshavare.

Unikum

Unikum är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare. I Unikum ska skolan kommunicera nyheter och veckoplanering till elever och vårdnadshavare.

Den summativa bedömningen av elevernas kunskapsutveckling sker löpande i kunskapsmatriser, som är kopplade till lärarens kunskapsrum. Elever och vårdnadshavare kan även hitta kontaktuppgifter till lärarna i Unikum.

Förskola och skola ska regelbundet och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barn och elevs utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan och skolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas.

Varje barns/elevs dokumentation kan bara ses av förskolans/skolans personal, specialpedagog, rektor, ansvarig vårdnadshavare och barnet/eleven själv.

Den dokumentation som finns i Unikum är endast avsedd för behöriga personer och får inte kopieras eller delas till sociala medier som exempelvis Facebook.

Den pedagogiska informationen om varje barn/elev finns kvar under barnets tid i förskolan och skolan. Vid byte av förskola/skola inom kommunen följer barnets dokumentation med. När barnet slutat årskurs 9 tas dokumentationen bort.

Här loggar du in: start.unikum.net Länk till annan webbplats. och du loggar in med dina personliga inloggningsuppgifter.

Genom att dela ut de planeringar som läraren skapat i Unikum i Google Classroom kan eleverna arbeta i Google Classroom med uppgifterna och när de är inlämnade kan läraren koppla underlaget till Unikum och där göra den summativa bedömningen. Här finns en film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beskriver hur det går till.

Som lärare behöver du installera tillägget Unikum i webbläsaren Chrome. Det gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Genom att göra planeringen i Unikum får vårdnadshavare möjlighet att följa sitt barns skolarbete.

Senast uppdaterad:

Publicerad: