Starta och driva företag

Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Göteborgsregionen. Har du en affärsidé kan du få hjälp att komma igång. Du kan bolla dina idéer med oss, vi ger dig goda råd och lotsar dig vidare till rätt kontakter. Det mesta är helt kostnadsfritt.

Rådgivning och stöd

Det skall vara enkelt att driva företag i Öckerö kommun. När du som företagare har behov av att ta hjälp av kommunen är det vår uppgift att stödja dig genom processen och skapa rätt förutsättningar för en snabb ärendehantering.

Kommunen samarbetar med flera organisationer som stöder förtagande i olika frågor och processer, se nedan för länkar.

I Öckerö kommun finns en funktion för företagslots, med detta stöd kan du få vägledning och hjälp i dina företagskontakter med kommunen.

Kontakta företagslotsen

Connect är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital. Genom ett kraftfullt stöd från näringslivet till verksamheten, får företagen tillgång till en unik plattform med expertis inom en mängd branschområden utan kostnad, eller till låg, subventionerad kostnad.

All verksamhet i Connect är centrerad kring ett begrepp; tillväxtföretag. Det innefattar nya företag och etablerade små och medelstora företag som har hög tillväxtpotential. Connect Västs insatser sker främst genom tjänsterna Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn®, men även genom de regionala nätverken och övriga mötesplatser där entreprenörer, investerare och näringslivet möts.

Läs mer om Connect Väst Länk till annan webbplats.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att öka konkurrenskraften hos företag och forskare i Sverige.

Stödjer såväl unga som etablerade, små som medelstora företag finansiellt. De satsar även på resurser på internationella utvecklingssamarbeten. Vinnova har omkring 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år och ställer oftast krav på samfinansiering.

Läs mer om Vinnova Länk till annan webbplats.

Enterprise Europe Network (EEN)

Erbjuder kostnadsfri rådgivning om exempelvis EU-regler och CE-märkning, förmedling av internationella affärskontakter och service vid teknik- och forskningssamarbeten.

Läs mer om EEN Länk till annan webbplats. .

Tack vare ett stort internationellt nätverk kan Västsvenska handelskammaren stödja dig med information och affärskontakter på nya och befintliga marknader samt identifiera nya leverantörer och kunder. Handelskammaren kan även assistera vid utlandsetablering samt skräddarsy workshops för att förbereda dig och dina medarbetare inför er nästa internationella affär.

Läs mer om Västsvenska handelskammarens Länk till annan webbplats. internationella tjänster

Business Sweden (f.d. Exportrådet) erbjuder tjänster för företag som vill utveckla sin export samt ett småföretagsprogram som bland annat inkluderar rådgivning, metodiken Steps to Export och marknadsvalsanalys.

Läs mer om Business Sweden Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen (VGR) jobbar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Varje år lanserar VGR ett antal bidrag och finansiella stöd om på olika sätt kan hjälpa företag att utvecklas och växa. Ett exempel är FoU-kortet – ett forskningsprogram för små och medelstora företag.

Läs mer om de stöd du kan söka genom VGR Länk till annan webbplats.

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • är beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse,
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis och
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor vid senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service ska prioriteras.

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren för tjänsten anges. Dessa ska innefatta vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år. Stödet beräknas på försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror enligt följande beräkningsmodell:

Omsättning mellan 500 000 och 5 000 000 kronor:
Stöd= - 33 333 + 0,067 * omsättning

Omsättning mellan 5 000 000 och 7 000 000 kronor:
Stöd= 300 000

Omsättning mellan 7 000 000 och 11 000 000 kronor:
Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning – 7 000 000)

Ansökan om stöd och uppdrag att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt intresse görs via e-tjänsten minansokan.se Länk till annan webbplats..

Almis vision är att skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att genom finansiering och rådgivning erbjuda möjligheter under företagandets olika skeden, både med erbjudanden vid etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag. Almi är verksamt i företagandets alla skeden.

Almi är en regional företagspartner med ett rikstäckande nätverk och globalt perspektiv. Kunderna finns i alla branscher och kan vara såväl enskilda individer som små och medelstora företag.

Läs mer om Almi Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket erbjuder möjligheter till finansiellt stöd för företag att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst. Genom webbplatsen Verksamt.se erbjuder Tillväxtverket företagsnyttig information till företag i alla faser.

Läs mer om tillväxtverkets stöd Länk till annan webbplats.

Starta företag

Funderar du på att starta eget företag, har du en affärsidé som växer fram? Har du redan bestämt dig för att starta eget? Eller funderar du på att ta över ett befintligt företag? Vi hjälper dig navigera med det stöd som kan behövas.

Näringslivsenheten erbjuder professionell support på vägen till eget företagande. Det kan handla om allt från rådgivning och stöd i olika frågor till utbildning och kreativt bollplank.

En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företagsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dagen består av föreläsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter. Deltagandet på Starta företag-dagen är kostnadsfritt.
På sidan Verksamt.se Länk till annan webbplats. får du din guide och stöd för att starta.

Hos Almi Länk till annan webbplats. kan du anmäla dig till startseminarie för nyföretagare

YesBox är BRG och GR regionens centrum för nyföretagare och start up bolag. Det kallas yes box- home of entrepreneurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flytta ditt företag hit

Kommunen förvaltar mark, säljer industrimark och småhustomter i Öckerö kommun.

I Öckerö kommun finns också ett stort antal privata fastighetsägare med verksamhetslokaler, kontakt företagslots.

Öckerö Fastighets AB, är ett kommunalt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut lokaler för olika ändamål samt säljer industrimark.

Skicka in en intresseanmälan så ger ÖFAB snabb återkoppling. Via din anmälan kan du registreras så att ÖFAB kontaktar dig så fort de har något ledigt eller om de får tips på andra lokaler/mark som skulle passa just dina behov.

Kontakta Öckerö Fastigheter AB Länk till annan webbplats.

Utbildning

Att stödja utbildning för företag och företagare är en central uppgift för kommunen.

I samarbete med företagarföreningen Öckerö Företag arbetar man under namnet Kompetens Öckerö med att erbjuda olika utbildningar för yrkesverksamma.

Utbildningsinsatserna är strukturerade i tre nivåer kallat aktern, midskepps och stammen.

Till Utbildningar

Praktik och arbetsträning

Som företag eller annan organisation kan ni hjälpa skolelever, arbetslösa och personer i behov av arbetsträning. Ni kan exempelvis hjälpa dem med att få in en fot på arbetsmarknaden, få praktik under sin utbildning eller få arbetsträning.
  • Ett enkelt sätt för er att få in CSR i företaget (Corporate Social Responsibility).
  • Utifrån er kravprofil gör vi ett första urval genom intervjuer och presenterar sedan motiverade kandidater.
  • Du får testa om kandidaten passar för jobbet genom en kostnadsfri praktik. Kandidaten är försäkrad genom oss.
  • Vi gör täta uppföljningar under praktiken, stöttar upp och avbryter om det inte fungerar.
  • Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och hjälper till när kandidaterna är berättigade till lönesubventioner, exempelvis nystartsjobb.
Är du intresserad av att erbjuda en praktikplats eller en lärlingsplats kontakta Arbetsmarknadsenheten

Nätverk och samarbeten

Öckerö kommun arbetar målmedvetet med att skapa mötesplatser och nätverk mellan kommun och företag och även mellan företag och företag. Klustersamverkan är en kraft som används när företag inom kommunen samverkar för ömsesidig utveckling av affärsverksamheten.

Öckerö kommun näringsliv anordnar återkommande möten som exempelvis frukostmöten, föreläsningar och informationsmöten samt andra tillfällen för näringslivet att träffas.

Frukostmötena arrangeras tillsammans med Öckerö Företag som även har egna medlemsmöten och event för företag.

Öckerö BNE med flera närstående offentliga organisationer i olika näringslivsområden som stöd till de lokala företagandet.

Nedan följer en förteckning över några av organisationer som vi samarbetar med, om du själv vill ta kontakt.

Öckerö har historisk tradition av företagande och entreprenörskap, ett stor antal företag finns i kommunen där vi ligger högt med antal bolag per capita i Sverige.

Medlemskap i Öckerö företag är ett bra sätt att vara i kontakt med kommunens näringsliv.
Antal nystartade företag 2015 i Öckerö kommun översteg riksgenomsnittet i Sverige.

 

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling Länk till annan webbplats.

Öckerö kommun har etablerat ett besök och näringslivsråd består av representanter från företagen i kommunen och föreningslivet, i rådet sitter också presidiet (tre kommunalråd) samt tjänstemän. Rådets uppgift är att genom utvärderingar, analyser och rådgivning utveckla näringslivet i kommunen

Vi arbetar för att skapa en långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt små- och medelstora företag. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för företagsamma människor att förverkliga sina affärsidéer och driva växande företag.

Läs mer om BRG företagsutveckling Länk till annan webbplats.

Expedition Framåt är ett skräddarsytt tillväxtprogram för dig som vill få företaget att växa.

Expedition Framåt är Business Region Göteborgs (BRGs) tillväxtprogram för små- och medelstora företag i Göteborgsregionen. Oavsett vilka mål du har med din verksamhet, så erbjuder Expedition Framåt den kunskap och de verktyg som behövs för att lyckas. Det kan handla om att anställa sin första medarbetare, skapa ordning och reda i företaget eller att utveckla ledarskapet, marknadsföringen, försäljningen och organisationen.

Läs mer om Expedition framåt Länk till annan webbplats.

Företag till salu

Är du intresserad att köpa ett befintligt företag? Det kan vara en möjlighet både för dig som vill bredda din verksamhet och för dig som är intresserad att bli egen företagare. Idag är många verksamheter geografiskt oberoende vilket är en stor fördel.

Med Öckerö kommun som bas för en verksamhet öppnar sig möjligheter för tillväxt i en stimulerande miljö.

Marknaden erbjuder flera sökmotorer där du kan söka efter den bransch, verksamhet eller region du är intresserad av. Företagsmäklare som kan erbjuda företag till salu finns tillgängliga både i kommunen och i regionen.
Önskar du ytterligare information eller bolla dina tankar, kontakta oss.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö