Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Omedelbart justerade paragrafer från kommunstyrelsen sammanträde 21 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 juni 2022

Paragrafer: 138-140, 151, 153-154

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 juni 2022

Datum för nedtagande: 13 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-c6f3f6f57b534399819-907038c3d4b64399820 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: