Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 augusti 2022

Paragrafer: 80-91

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 augusti 2022

Datum för nedtagande: 14 september 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-d47429160dbe3893474-5f8ef72a7e6d4471729 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: