Kungörelse: Slutlig rösträkning (Länsstyrelsen Västra Götaland)

Slutlig rösträkning av de allmänna valen kommer att påbörjas måndagen den 12 september 2022 klockan 8.00 och beräknas vara avslutad under kvällen den 23 september 2022. Sammanräkningen sker i Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan. Valen kommer att räknas i ordningen val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Telefon till rösträkningslokalen: 010-224 55 45

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: