Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 21 februari 2023

Paragrafer: 29-43, 45-54

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 februari 2023

Datum för nedtagande: 20 mars 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-2e33bdddccf95315384-c4fc9989f7a35349938 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: