Omedelbart justerade paragrafer från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 21 mars 2023 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 mars 2023

Paragrafer: 21

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 mars 2023

Datum för nedtagande: 12 april 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-3cb0054f68c45434001 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: