Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 mars 2023

Paragrafer: 14-20, 22-36

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 03 april 2023

Datum för nedtagande: 25 april 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-3cb0054f68c45434001 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad: