Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 25 april 2023

Paragrafer: 82-87, 89-104

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 03 maj 2023

Datum för nedtagande: 25 maj 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-ce7328fca0195564354 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: