Anmälan om att kommun ändrat lokala ordningsföreskrifter i Öckerö kommun

Länsstyrelsen upphäver tillfälligt kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2023 att ändra lokala ordningsföreskrifter i Öckerö kommun. Länsstyrelsen förlänger tiden för Länsstyrelsens prövning till den 8 juli 2023.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Anmälan om att kommun ändrat lokala ordningsföreskrifter i Öckerö kommun(25029854).pdf Pdf, 147.3 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: