Justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-11-21


Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 november 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten som kan överklagas genom kommunalbesvär (laglighetsprövning enligt 13 kap. 1 § kommunallag ) måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. För beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär (§§ 40 - 48 förvaltningslag) gäller tre veckor från den dag du som överklagar fått del av beslutet.


Sammanträdesdatum: 21 november 2023

Paragrafer: 174 - 197

Förvaringsplats av protokollet: HR-, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 november 2023

Datum för nedtagande: 22 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-01e7ba049d9f6236684 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: