EU-val 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet. På valdagen röstar du i den vallokal som står angivet på ditt röstkort. Du har också möjlighet att förtidsrösta från den 22 maj.

Vem kan rösta i EU-valet

För att ha rösträtt ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen. För EU-valet gäller att du har rösträtt om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Uppfyller du dessa kriterier för rösträtt blir du inskriven i röstlängden - en lista över de personer i kommunen som har rätt att rösta i ett val. Alla i röstlängden får ett röstkort skickat till sig några veckor innan valdagen.

Information om rösträtt och röstlängd på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Rösta

Om du vill rösta på valdagen den 9 juni så gör du det i den vallokal som står tryckt på ditt röstkort. Ett röstkort skickas till dem som finns med i röstlängden. Skulle du av någon anledning inte ha fått ditt röstkort kan du få en kopia på röstkortet genom att kontakta Kommunservice, 031-97 62 00. Alla vallokaler är öppna kl 8.00–21.00 på valdagen.

Förtidsröstning

Från onsdag 22 maj och fram till och med valdagen 9 juni är det möjligt att förtidsrösta i EU-valet. Kom ihåg att ta med röstkort och legitimation. Du kan förtidsrösta här:

Öckerö bibliotek

Öppettider för förtidsröstning:

v.21 (22-26 maj): onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14 och lördag–söndag kl. 10–14.

v.22 (27maj - 2 juni): måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14 och lördag–söndag kl. 10–14.

v.23 (3-9 juni): måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14, lördag kl. 10–14 och söndag (valdagen) kl. 8–21.

Solhöjdens äldreboende, samlingssalen

2 juni kl. 10–14. (Röstning här är främst avsedd för de boende, deras anhöriga samt för äldreboendets personal).

Under valdagen söndag 9 juni kan du även förtidsrösta på följande ställen:

Hyppeln: Församlingshemmet, öppettider: Kl. 10 - 14

Rörö: Rörö skola, matsalen, öppettider: Kl. 10 - 14

Källö-Knippla: föreningsgården, öppettider: Kl. 10 - 14

Grötö: Kurts garage, öppettider: Kl. 12 - 14

Kalvsund: brandstationen, öppettider: Kl. 8.30 - 10.30

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan läsa mer om hur det går till och vem som har rätt att rösta med bud på valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en förtidsröstningslokal eller till en vallokal på valdagen och inte känner någon som kan vara bud åt dig så kan Öckerö kommun bistå med en ambulerande röstmottagare. Det betyder att en röstmottagare kommer hem till dig för att ta emot din röst.

Du bokar en ambulerande röstmottagare genom att ringa kommunen under kommunhusets ordninarie öppettider på 031-97 62 00

Mer om EU-valet

Europaparlamentets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om valet och även registrera dig för att få en påminnelse när det är dags att rösta.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns information för medborgare och partier om valet

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: