Valnämnden

Valnämnden är den lokala valmyndigheten. Som sådan ansvarar den för kommunens uppgifter i samband med de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt till Europarlamentet vart femte år.

Uppdrag

Valnämnden som ansvarar även för genomförandet av eventuella omval och folkomröstningar i kommunen. I valnämndens uppdrag ingår bl.a. att förordna och utbilda röstmottagare, ha hand om förtidsröstningen samt ordna vallokaler för valdagen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna – dels på valkvällen, och dels på onsdagen under veckan efter valdagen (detta kallas även för onsdagsräkning).

Kallelser och protokoll

Förtroendevalda

Namn

Parti

Uppdrag

Jan Ivar Ivarsson

S

Ordförande

Johan Hamnebo

KD

Vice ordförande

Stig Ottosson

M

Ledamot

Anders Post

L

Ledamot

Anna-Lena Helling

MP

Ledamot


ErsättareMartina Lindqvist

KD

Ersättare

Tommy Wallhult

M

Ersättare

David Forneheim

L

Ersättare

Rolf Johansson

S

Ersättare

Mona Ljung

V

Ersättare

Senast uppdaterad:

Publicerad: