Lyckat samarbete mellan skola och näringsliv på Arena arbetsliv

Den 7 november genomfördes årets Arena arbetsliv på Hedenskolan. Arena arbetsliv är ett samarbete mellan skola och näringsliv i modellen ”Fokus Öckerö”.

Under Arena arbetsliv deltog runt tjugo företag tillsammans med 13 olika verksamheter från Öckerö kommun. De besöktes av cirka 330 elever tillsammans med föräldrar. Syftet med Arena arbetsliv är att elever tillsammans med föräldrar ska få möjlighet att få en inblick i olika yrkesroller och hur studievägen ser ut till det aktuella yrket.

Det var en lyckad aktivitet med god uppslutning från företagare, elever och vårdnadshavare. Det fanns ett stort engagemang från alla berörda och vi ser fram emot att genomföra Arena arbetsliv kommande år igen. Värdefullt att skapa mötesplatser mellan våra ungdomar och arbetslivet för att vägleda dem i sin framtida val men också för företagare och offentlig verksamhet att ”marknadsföra” sig för att säkra framtida kompetensförsörjning, säger Eva Knoph, rektor Brattebergsskolan 7-9.

Viktoria Johansson, rektor Hedenskolan fortsätter på samma spår:

Jag tycker att det var en givande aktivitet med stort engagemang från alla deltagare. Arena arbetsliv är absolut något som vi ska göra igen!

För företagen ger Arena arbetsliv en möjlighet att stimulera och väcka intresse för de yrken som krävs för företagets verksamhet.

Stora A till skolan, kommunens verksamheter och framförallt till företagen för deras insats och deltagande. Alla deltagare bidrog till en bred uppslutning och jag upplevde att förutom nyttan hade besökare och företag roligt. Jag ser nyttan för företagen att möta marknaden och framtida medarbetare i en sådan här arena. Mötena blir naturliga med uppskattning från båda parter, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef.
Eva Knoph, rektor Bratteberg; Viktoria Johansson, rektor Hedenskolan och Ingrid Ploghed, rektor Betelskolan deltog under kvällen.

Eva Knoph, rektor Bratteberg; Viktoria Johansson, rektor Hedenskolan och Ingrid Ploghed, rektor Betelskolan deltog under kvällen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: