Information om övergången till den framtida skolorganisationen

Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut om övergången till den nya skolorganisationen. Det som ligger till grund för beslutet är budget- och uppdragshandlingen och de synpunkter som kommit in från medarbetare och vårdnadshavare.

I september 2020 antog Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till översyn av organisationen av våra förskolor och skolor i anslutning till budget och uppdrag för 2021.

Efter beslutet har olika förslag på en stegvis övergång till F – 3 respektive 4 – 6 – skolor i kommunen tagits upp på arbetsplatsträffar och i fackliga samverkansgrupper. Under oktober har tre informationsmöten med vårdnadshavarna genomförts.

Baserat på underlaget till budget- och uppdragshandling och de synpunkter vi fått in från medarbetare och vårdnadshavare har Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat om en plan för övergång.

Läs mer om planen för de olika skolorna och årskurserna på sidan www.ockero.se/skola2024 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: