Nytt system för att hantera närvaro i förskola och fritidshem

Från och med höstterminens start byter alla kommunala förskolor och fritidshem system för att hantera närvaro och frånvaro. Det nya systemet heter Skola24 och ersätter IST förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som har barn i skolan kommer att känna igen sig, då Skola24 använts för att hantera frånvaro inom grundskolan i flera år.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Enkelt och överskådligt

Skola24 kommer att börja användas i samband med läsårsstarten vecka 34. Systemet finns både som app och webbgränssnitt. I Skola24 kommer du som vårdnadshavare få en samlad bild av dina barns schema oavsett om de går i förskola eller grundskola. Vid registrering av vistelsetiden för fritids räcker det med en tid för hela dagen då systemet även hanterar schemat under skoldagen.

Mer information

Mer information kommer att skickas ut till alla vårdnadshavare via Unikum i vecka 32. Men om ditt barn har en placering kan du redan nu logga in och lägga in schema för ditt barn inför hösten. Du behöver inget lösenord utan loggar in med bank-id. Fram tills vecka 34 gäller barnens lovschema som lämnades in inför sommaren.

På sidan Skola24 - Vistelsetid för förskola och fritids | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats. hittar du mer information och instruktioner.

Logga in och testa!

Här kan du logga in webbversionen eller ladda ner appen Skola24 till din mobil.

Ladda ner app Skola24 webbversion Apple app Google play app

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö