Invigning av Cirkeln - hållbarhetscentrum för kommunens förskolor

I tisdags invigdes Cirkeln - ett hållbarhetscentrum för de kommunala förskolorna. På Cirkeln som ligger i Vipekärrs förskolas lokaler, får både barn och personal möjlighet att utveckla sitt kreativa och innovativa tänkande och skapande med hållbarhet som grund.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Under förmiddagen besökte barn från Vipekärrs förskola Cirkeln. När de kom in i lokalen fick de varsin påse med skräp att källsortera. Barnen samarbetade för att få rätt material i rätt låda. Till sin hjälp hade de även sopsamlarmonstren, som de känner till sedan tidigare, då figurerna ingår i förskolans pedagogiska satsning kring en resurssmart förskola.

Under eftermiddagen fortsatte invigningen med förskolans personal och delegationen som är på besök från Kenya. Verksamhetschefen för förskolan Paula Erlandsson höll ett tal kring kommunens mandatmål och vikten av att våra barn och unga får känna framtidstro och att det arbetet börjar redan i förskolan.

Utgångspunkten är att om vi köper in mindre och återanvänder det som redan finns så minskar vi kommunens klimatpåverkan. Att tänka och arbeta hållbart handlar om att ändra sitt beteende och här kan vi faktiskt göra skillnad tillsammans och att det som redan finns kommer till användning hos någon annan. Förbrukat material ska kunna användas på nya sätt och i nya former, säger Paula Erlandsson, Verksamhetschef för förskolorna i Öckerö kommun.

Information om Cirkeln

Cirkeln fungerar som en materialbank för Öckerö kommuns kommunala förskolor. Här kan förskolorna lämna, byta och hämta material i form av leksaker, böcker och spel.

Det finns olika aktivitetsrum en kunskaps-ö som har fokus på de globala målen från Agenda 2030. Här finns även information om kommunens egna klimatmål och goda exempel av hållbarhetsarbetet på förskolorna. Cirkeln är en plats som förskolegrupper kan besöka för att få inspiration och idéer kring arbetet med barnkonventionen och de globala målen i Agenda 2030.

I aktivitetsrummen kan barnen bland annat få;

  • göra eget papper och papperslera av förskolans förbrukade papper
  • spela återvinningsspel tillsammans med sopsamlarmonster
  • odla – se och följa olika sätt att odla på
  • skapa i hantverkshörnan med trä, textil och tryck - utgångspunkten är att skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut.

Senast uppdaterad:

Publicerad: