Information om barnomsorgsfakturor

Under mars månad byter Öckerö kommun verksamhetssystem för barn- och elevadministration. Systembytet innebär att du som fakturamottagare kommer att få två fakturor för barnomsorg i slutet på mars. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem detta orsakar och ber er kontakta kommunservice vid eventuella frågor.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Hur påverkas du som vårdnadshavare?

  • Barnomsorgsfakturor som skickas ut från och med mars 2024 gäller placeringar innevarande månad.
  • Tidigare fakturerades placeringen för föregående månad.
  • I slutet på mars månad kommer fakturamottagare få två fakturor för barnomsorg. En som gäller för placeringen i februari (föregående månad) och en för placeringen i mars (innevarande månad).
  • Fakturorna som skickas ut i mars har olika förfallodatum för att underlätta övergången för dig som betalningsmottagare. Se nedan.

 

Fakturering av barnomsorg

Månad som du får fakturan

Fakturan gäller för placeringar i:

Förfallodatum

Mars

Februari

28 juni

Mars

Mars

30 april

April

April

31 maj

Maj

Maj

28 juni

Ansökan om anstånd

Om du har svårt att betala någon av fakturorna i tid kan du ansöka om anstånd med betalning. Det innebär att du önskar att få betala den senare. Om din ansökan godkänns förlänger vi fakturans betalningsdatum. Om du behöver söka om anstånd med betalning kontakta ekonomienheten via kommunservice.

Du når kommunservice på 031-97 62 00 eller kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö