Dags att ansöka om busskort inför hösten

Nu är det dags att ansöka om busskort inför läsåret 2024/2025. Vi vill gärna att du ansöker senast 26 maj för att vi ska kunna säkerställa att busskort är ordnat tills dess att terminen startar i augusti.

Vad innebär skolskjuts?

Skolskjuts är en transport mellan bostaden och skolan. I Öckerö kommun ordnas skolskjuts i första hand med busskort för resa med ordinarie kollektivtrafik.

Vem har rätt till skolskjuts?

Ansökningar bedöms utifrån följande kriterier.

Färdvägens längd

Barn har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostad och anvisad skola är längre än:

2 km för barn i årskurs F-3

3 km för barn i årskurs 4-6

4 km för barn i årskurs 7-9

Trafikförhållanden

Barn kan ha rätt till skolskjuts om trafikförhållandena bedöms farliga eller riskfyllda utöver det vanliga. Barn som behöver åka med avgiftsbelagd färja till anvisad skola beviljas busskort utifrån kriteriet Trafikförhållanden.

Barn som är bosatta på Hälsö och Fotö kan beviljas vinterskolkort mellan 1 november till 31 mars.

Funktionsnedsättning

Barn med varaktig funktionsnedsättning beviljas skolskjuts om de har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.

Annan särskild omständighet

Rätt till skolskjuts på grund av annan särskild omständighet beslutas i varje enskilt fall genom individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan.

Ansök om skolskjuts senast 26 maj

Eftersom handläggningen av skolskjutsärenden kan ta tid så är det viktigt att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt, dock senast den 26 maj. Detta för att vi ska kunna säkerställa att skolskjuts med taxi eller busskort är ordnat tills dess att terminen startar i augusti.

Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats..

Läs mer

Mer information om skolskjuts och regler för skolskjuts hittar du på vår webbplats: www.ockero.se/skolskjuts Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: