Information från bibliotek och kultur med anledning av skärpta råd i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har kommit med skärpta råd i Västra Götaland, som bland annat anger att du ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, såsom bibliotek.

Biblioteket kommer att hålla öppet, men för att bidra till att stoppa smittspridningen kommer verksamheten att anpassas på följande sätt:

· När du besöker biblioteket är du där endast för att göra ditt ärende och använder inte biblioteket som en mötesplats eller studieplats.

· Kontakta gärna biblioteket för att lämna eller hämta böcker utanför biblioteket. Denna tjänst kan användas av alla, oberoende om man tillhör en riskgrupp eller ej.

· Använd publika datorer endast endast för snabba ärenden. Antalet datorer är reducerat och de kan komma att stängas av helt.

· Använd gärna bibliotekets digitala tjänster för att exempelvis låna om och reservera.

· Alla publika evenemang är inställda.

De skärpta allmänna råden i Västra Götaland gäller fram till 19 november, men kan förlängas eller ändras. Biblioteket anpassar sig till rådande omständigheter. Läs mer på www.ockero.se/virus

Senast uppdaterad:

Publicerad: