Samråd inom vattenförvaltning pågår

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska tas hand om de kommande åren.

Horisont vid havet med solnedgång.

Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt.

Följande handlingar ingår i samrådet:

  • Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt (inklusive bilagor)
  • Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt
  • Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt (inklusive bilagor)
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Samrådet sker denna gång genom digitala handlingar. Öckerö kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt. På vattenmyndigheterna.se Länk till annan webbplats. kan du ta del av handlingarna genom att klicka dig vidare på flikarna som berör Västerhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats. finns också en instruktion hur du kan lämna synpunkter på samrådet. Dina synpunkter ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 april 2021. Du kan tycka till om hela eller delar av samrådet. Alla synpunkter är värdefulla.

För mer information

Har ni frågor, vänligen kontakta Vattenmyndighetens kansli i Västerhavet vattendistrikt.

E-post: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 40 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: