Premiär för hummerfisket

Hummerpremiären infaller klockan 07.00 den första måndagen efter 20 september varje år. I år (2023) är det alltså den 25 september som hummerfisket får inledas. Det finns regler för hummerfiske, mer information kring fisket och reglerna kan du läsa om hos Havs- och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats. För att minska risken att förlora hummertinor som annars kan orsaka så kallat spökfiske finns det några saker att tänka på vid förberedelse av tinorna.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Fiskeutrustning som oavsiktligt blir kvar i havet kan fortsätta fiska under en lång tid och agna sig själv med de organismer som fastnar och dör i den. Detta kallas spökfiske. Utanför Västkusten är det vanligast med spökfiske från hummertinor och burar. Många burar förloras varje säsong och fortsätter fiska år efter år. Inför årets hummersäsong finns det några saker du kan tänka på för att minska risken för att förlora hummertinor.

  • Kontrollera att vikten är tillräcklig så att tinan inte transporteras bort med strömmar.
  • Se till att repet till bojen är tillräckligt starkt och utan skador.
  • Se till att repet är ordentligt fastgjort i tina och boj.
  • Kontrollera att repet är tillräckligt långt så att bojen inte hamnar under vatten eller att tinan inte når botten.
  • Placera inte tinan där det är mycket trafik så att propellrarna kan skära av repet.

Om du trots allt förlorar en tina kan du rapportera detta här:

https://ghostguard.havochvatten.se/ Länk till annan webbplats.


Informationsskylten Hummerfiske utan spöken, ska sättas upp i hamnarna lagom till årets hummerfiskepremiär den 26 september.

Senast uppdaterad:

Publicerad: