Vindkraftverket på Pinan stängs på grund av risk för skador på personer och närliggande byggnader

Vindkraftverket på Pinan ska stängas och monteras ned på grund av risken för olyckor. Isbildning och snö på vindkraftverkets vingar medför fara för allmänheten och verksamheten. Risken är stor att is och snö kan skada personer och närliggande byggnader.

Med anledning av detta behöver vindkraftverket stängas av senast 1 oktober 2023. Under sommaren har vindkraftverket stått still på grund av renoveringsbehov. Det är dyrare att renovera verket för att hålla det i drift fram till 1 oktober än att låta det stå stilla. Därför har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen valt att stänga av verket redan under sommaren.

Vindkraftverket behöver motioneras för att det ska gå att återanvända efter demontering. Det kommer ske motionering av verket mellan klockan 17.00 till 06.00 i väderförhållanden då det inte föreligger risk för isbildning på vingarna. Så länge verket inte har plockats isär slits viktiga komponenter vid längre stillestånd. Vindkraftverket ska vara demonterat i sin helhet 1 oktober 2024.

Beslutet togs på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte 23 maj.

Senast uppdaterad:

Publicerad: