Fiskekommunerna tar avstånd från dumpningen av rödlistade arter

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Svenskt yrkesfiske är världsledande när det gäller selektivt och skonsamt fiske. Det är därför med bestörtning som Fiskekommunerna tar del av beskedet att rödlistade arter
som haj och rocka dumpats av en fiskare i Lysekils hamn.

–Så här får det inte gå till. Att enskilda fiskare svärtar ner en hel yrkeskår är tragiskt förmiljön och hela branschen, säger Fiskekommunernas ordförande Lars Tysklind.

Svenska kustfiskare är skyldiga att använda selektiva redskap, till exempel trålar med rist som släpper ut bifångsten. Bottentrålarna från svenskt fiske gör liten påverkan på botten i relation till länder som tillåter bomtrålning. Det är därför man lugnt kan äta svensk fisk och skaldjur.

Yrkesfisket och Fiskekommunerna arbetar aktivt för ett miljömedvetet fiske och tar bestämta vstånd från alla brottsliga handlingar.


– Det är oerhört avgörande att berörda myndigheter nu kan reda ut hur detta brott har gått till och att de skyldiga kan ställas till svars. Sådant här ska inte få hända, säger Lars Tysklind.

Han påpekar att det som har hänt i Lysekil är ett enskilt brott som inte ska förväxlas med andra fiskefrågor, till exempel debatten om bottentrålning.

– Det är viktigt att denna händelse inte drabbar alla andra fiskare, som arbetar enligt föreskrifterna.

 

För mer information
Lars Tysklind, lars.tysklind@stromstad.se mobil: 070 264 54 20

Vilka är Fiskekommunerna?

Fiskekommunerna samlar nio av Bohuskustens kommuner (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Öckerö, Göteborg) som tillsammans med Västra Götalandsregionen jobbar för ett bärkraftigt fiske, vattenbruk och fisketurism, så att näringarna bidrar till hållbar tillväxt och säkrare livsmedelskedjor.
Läs mer om Fiskekommunerna på: www.fiskekommunerna.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: