Vi är på plats 19 i årets rankingrapport från Svenskt Näringsliv

Idag släpptes Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i alla Sveriges 290 kommuner. Öckerö kommuns företagsklimat rankas även i år fortsatt högt, på plats 19!

Diagram över Öckerö kommuns placering i Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet.

Det är glädjande att se att våra företagare fortsätter att klassa vårt företagsklimat så högt för tredje året i rad. Ett attraktivt företagsklimat tillsammans med besöksnäringen och vår satsning på fler bostäder gör att vi kan skapa förutsättningar för fler unga och barnfamiljer att etablera sig i Öckerö kommun, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Svenskt Näringslivs rankingrapport är Öckerö kommuns totala resultat bättre än tidigare år. Trots det tappar vi något i placering då även andra kommuner höjt sitt resultat. I Göteborgsregionen rankas vi även i år på en andra plats, efter Härryda.

Det viktiga för Öckerö näringsliv är primärt att jämföra utfallet mot föregående års utfall. Här har vi ökat något, vilket vi gläds åt. Nu lägger vi fokus på våra förbättringsområden och genom att bli bättre där vi har utrymmet att fortsätta stödja Öckerös kommuns utveckling, berättar Ronald Johansson, besöks- och näringslivschef.

Senast uppdaterad:

Publicerad: