Risk för gräsbrand

Tänk på att vara försiktig med eldning utomhus - en gnista kan snabbt bli en stor brand. Det är du som eldar som har ansvaret för att ha släckutrustning ifall olyckan är framme.

En äng med torrt gult gräs

Det är många samhällsviktiga verksamheter som har en hög belastning på grund av coronaviruset och covid-19. Det är därför särskilt viktigt att tänka på att inte belasta räddningstjänsten i onödan.

Mer information

Senast uppdaterad:

Publicerad: