Vecka 39 mäter vi matsvinnet i våra verksamheter

Vecka 39 mäter vi matsvinn inom kommunens verksamheter. Mätningen och arbetet med minskat matsvinn är en del i kommunens arbete med Agenda 2030, Klimat 2030, våra mandatmål och kommunens avfallsplan.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Globala mål Agenda 2030

Mål 12 i Agenda 2030 handlar om hållbar konsumtion och produktion och har ett delmål att matsvinnet i världen ska halveras. Att arbeta med minskat matsvinn är viktigt för både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Minskat matsvinn leder till lägre utsläpp av växthusgaser, att maten räcker till fler samt att mindre pengar går till mat som slängs.

Klimat 2030

Kommunernas klimatlöften är en satsning från Klimat2030, en kraftsamling som drivs av regionen och länet tillsammans med andra aktörer. Kommunen har skrivit under på deras mål om en fossilberoende region till 2030 och kommer att anta ett antal nya klimatlöften att arbeta med under 2024-2026.

Klimatlöfte 21 anger att vi ska minska vårt matsvinn i offentliga måltider och nå uppsatta mål.

Lokala mandatmål och avfallsplan

Enligt de nya politiska målen för mandatperioden ska kommunen bland annat arbeta med att minska sitt klimatavtryck och att minska restavfallet. I avfallsplanen preciseras detta med målet om att matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till maximalt 30 gram per serverat huvudmål.

Senast uppdaterad:

Publicerad: