OECD-representanter besöker Öckerö kommun i projekt om öars utveckling

Under två dagar besöker representanter från OECD, Öckerö kommun. Mötet är ett led i ett internationellt projekt om öars förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. I projektet ingår Sverige, Kroatien och Grekland.

Dessa tre europeiska länder vill förbättra sina öars motståndskraft och frigöra dess tillväxtpotential.

Ö-utveckling som gynnar medborgarna

Öar har olika egenskaper och förutsättningar samtidigt som de delar gemensamma utmärkande egenskaper. Trots utmaningar kan öar uppnå hållbar tillväxt genom att anpassa sig till gröna, digitala och blå ekonomier.

Projektet syftar till att hjälpa de tre länderna att utveckla effektiva ö-specifika strategier och samtidigt främja den gröna och digitala omställningen samt förfina flernivåstyrning (kommun, region, stat). Det i sin tur förbättrar den ekonomiska motståndskraften och medborgarnas välbefinnande.

Nytt perspektiv och EU-stöd

Jan Utbult, (KD), kommunstyrelsens ordförande:

Tack vare OECD-projektet kan vi betrakta vår kommun med ett utifrånperspektiv som gynnar framtida utveckling. Projektet ger oss också ökade kunskaper kring de olika organisationer som finns för ö-kommuner runt om i Europa.

Maria Brauer (S), 2:a vice ordförande:

Ett förbättringsområde vi har identifierat är att kommunen behöver bli bättre på att söka EU-stöd för olika projekt. Här kommer OECD-rapporten ge oss bra förutsättningar för att hitta dem.

Rapporten som är kopplad till OECD-projektet är kostnadsfri för kommunen.

Studiebesök och temadialoger

Under vistelsen i Öckerö kommun besöks bland annat Ö-varvet, Berg Propulsion AB och Sjöräddningsstationen på Rörö.

Andra punkter på agendan är workshops, föredrag och dialoger på temat demografiska utmaningar, civil beredskap och krisberedskap samt hållbar verksamhet och utveckling.

Tvådagarsbesöket på Öckerö efterföljs av ytterligare två dagar på Gotland och avslutas därefter i Stockholm på regeringskansliet.

OECD-projekt

Projektet genomförs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i samarbete med Europeiska kommissionens generaldirektorat för strukturreformsstöd (DG REFORM) och finansieras av Europeiska unionens (EU) tekniska stödinstrument (TSI).

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Den 15–16 april besöks Öckerö kommun av OECE-representanter för ett internationellt projekt om öars utveckling. Cecilia Lindblom, kommuncontroller, håller i besöket och representerar Öckerö kommun under veckans resterande studiedagar på Gotland och i Stockholm. Jan Utbult, (KD), kommunstyrelsens ordförande, är politisk kontaktperson för projektet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: