Ny barn- och ungkulturplan antagen

För att säkerställa att barn och unga i Öckerö kommun har likvärdiga möjligheter och rättigheter till kultur har en ny modell för hur barn och unga erbjuds kultur både under skoltid och fritid tagits fram genom den reviderade barn- och ungkulturplanen.

Den övergripande målbilden är att barn och unga upplever meningsfullhet och
framtidstro genom upplevelser, delaktighet och lärande.

  • barn och unga ska få en stärkt identitet och stärkt självkänsla av kulturen.
  • barn och unga ska känna en ökad trygghet i att arbeta kreativt och att
    självständigt tänka i nya banor.
  • barn och unga ska rustas för nuet och framtiden.

För att nå målen används modellen Kulturträdet där kultur ges av, med och för barn och unga genom hela uppväxten. Kulturträdet utgår ifrån sju kulturuttryck där kommunen utgått från Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023.

Det är viktigare än någonsin att barn och unga upplever meningsfullhet och framtidstro och den reviderade barn-och ungkultulturplanen ger vägledning i hur vi långsiktigt och strategiskt arbetar med kultur för barn och unga i både skola, förskola och på fritiden säger Tommy Tillander, kulturskolechef i Öckerö kommun.

Läs mer om arbetet med barn- och ungkultur i Öckerö kommun

Kulturträdet

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Program 2023/2024


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Tack sa planeten

Oktober

Scenkonst


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

6-årsboken på biblioteket

Oktober

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Tack sa planeten

Oktober

Scenkonst


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Teater Exter

November

Scenkonst


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Kulturarvsutflykt

Maj

Natur- och kulturarv, kulturmiljö och arkiv

Författarbesök

Januari

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Tovning med ull


Slöjd och hantverk


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Läsfrämjande insats

Höstterminen

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Den hållbara staden (Projekt)

Höst- och vårtermin

Gestaltad livsmiljö

Besök muséum

Höst- eller vårtermin

Natur- och kulturarv, kulturmiljö och arkiv


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Skolbio Hönö bio

Vårterminen

Film och digitalt berättande


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Therese Alango, Madelene Christiansson

Vårterminen

Bild och form


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Författarbesök

Höstterminen

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Göteborgsoperan eller stadsvandring

Höstterminen

Scenkonst

Gestaltad livsmiljö/kulturmiljö


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Göteborgsoperan eller stadsvandring

Höstterminen

Scenkonst

Gestaltad livsmiljö/kulturmiljö

Senast uppdaterad:

Publicerad: