Första kullen av Första hjälpare utbildade

Den 15-16 maj har 19 kursdeltagare utbildats av kommunens drogförebyggare i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning ungdomar i åldern 12–18 år.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Välutbildade, trötta och glada kursdeltagare utanför kurslokalen på Hedens By, Hönö. Utbildningen leddes av kommunens drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson (sittande i bild).


Under måndagen och tisdagen anordades en två-dagarsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning ungdomar i åldern 12–18 år. Målgrupp för utbildningen är vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis personal inom skola, fritid, föreningsliv, socialtjänst och vården.

Ungdomsversionen av Första hjälpen till psykisk hälsa är på 14 timmar och omfattar tonårsutveckling, depression, ångest, psykos, ätstörningar, självskadebeteenden, substansbrukssyndrom mm.

Upptäcka psykisk ohälsa

Kursen ägde rum på Hedens By och det var glada men trötta deltagare som lämnade den två dagar långa och intensiva utbildningen sen tisdag eftermiddag.

Alla blev godkända och har fått med sig kunskap och verkyg sig för att bli bättre på att se när medmänniskor mår dåligt, kunna agera och fråga hur det står till samt att hantera de svar som kommer och ha kännedom om vart man kan vända sig.

Agera vid krissituation

Utbildningen innebär inte att man blir expert eller terapeut, utan att man blir en Första hjälpare som kan agera vid en krissituation och slussa vidare till andra hjälpare. MHFA fungera som HLR eller LABC fast för psykiska bekymmer.

MHFA (Mental Health First Aid) är en evidensbaserad metod från Australien, som översatts till svenska och svenska förhållanden av Karolinska Institutet och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP).

Kursledare har varit kommunens drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson, som utbildats på Karolinska Institutet.

Mer information

Psykisk hälsa | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: