Uppdatering om vattenskadan på Solhöjden Norra

Fasaden på Solhöjden Norra har fått en vattenskada när regn har trängt igenom ytterväggen och in i byggnaden. Här kommer en uppdatering kring vad som sker nu.

Fasad på Solhöjden Norra med väderskydd.

Solhöjden Norra med väderskydd.

Öckerö Fastigheter har fått återkoppling från de externa konsulter som tagits in för att få veta omfattningen av vattenskadan samt hur byggnaden ska återställas.

De externa konsulterna bekräftar återigen att det inte finns några risker med att bo eller vistas i lokalerna. I lokalerna förekommer det dock en avvikande lukt som många reagerat på. Den starka och otrevliga lukt som finns i vissa delar av byggnaden beror på en kemisk process som startar när organiskt material blir fuktigt. Av den kemiska processen bildas en lukt som doftar mycket kraftigt och otrevligt.

Nu sitter ett väderskydd av plast uppe på Solhöjden Norras fasad. Väderskyddet är till för att förhindra att mer vatten kan komma in i byggnaden och för att torka ut fasaden.Alla boende kan bo kvar även efter att väderskyddet är monterat. Ställningen som väderskyddet står på är larmad så inga obehöriga ska befinna sig på ställningen. På vissa områden på fasaden har väderskyddet satts upp i förebyggande syfte. Hela området som väderskyddet täcker är därför inte påverkat av vattenskadan.

Vad händer nu?

För att återställa Solhöjden Norra behöver underhåll ske på både utsidan och insidan. Upphandling av entreprenör pågår nu för arbetet.

Under tiden som underhållet pågår kommer boende på de drabbade avdelningarna behöva flytta tillfälligt. Flytten kommer ske i samarbete och dialog med verksamhet, boende och anhöriga.

Mer information kommer så fort det finns en plan för hur den tillfälliga flytten av boende ska ske.

Mer information

Till tidigare nyhet (september 2023): Vattenskada på Solhöjden Norras fasad

Senast uppdaterad:

Publicerad: