Läkemedelsautomater i Öckerö kommun

Öckerö kommun började under hösten 2023 med en satsningen av Läkemedelsautomater. En läkemedelsautomat är ett digitalt hjälpmedel som kan förskrivas och placeras ut hos enskilda patienter som gett sitt samtycke. Kommunen kan nu se att responsen bland användarna av läkemedelsautomater har varit mycket positiv.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Fotografi på hur läkemedelsautomaten ser ut.

Ökar flexibilitet i vardagen

En stor del av Sveriges kommuner använder idag läkemedelsautomater för att säkerställa och effektivisera läkemedelshanteringen. Öckerö kommun ser införandet som en del i sin satsning på att införa välfärdsteknik och digitala lösningar. Introduceringen av automaterna påbörjades under november 2023.

 

Idag är det många personer i Öckerö kommun som får medicin av hemtjänsten vid flera tillfällen varje dag. Det innebär många korta besök som kan vara stressande för både patient och personal. En av de positiva effekterna som framkommit från patienter som har fått förskrivet en läkemedelsautomat är att patientens självständighet har stärkts och de har fått mer flexibilitet i vardagen. Det är också en trygghet att kunna följa upp att man tar sin medicin vid rätt tidpunkt.

Läs gärna mer om läkemedelsautomater i kommunen här Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Publicerad: