Så är det att vara ung i Öckerö kommun - resultat från Lupp-undersökningen 2023

I höstas svarade elever i årskurs åtta på en omfattande enkätundersökning, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Resultatet ger ett brett underlag för att förstå hur det är att vara ung i kommunen. Nu påbörjas det viktiga arbetet tillsammans med ungdomarna att fundera vidare på resultaten, vad de står för och hur ungas livssituation kan utvecklas till det bättre.

Ungdomar på Brattebergsskolan får diskutera resultaten från Lupp-enkäten.

Resultaten från 2023

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter. I Lupp-undersökningen svarar ungdomar anonymt på frågor som rör skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. I Öckerö kommun besvarades Lupp 2023 av 89 % av eleverna i årskurs 8 och svaren kan du ta del av i Resultatrapport Lupp 2023 Pdf, 1.2 MB..

Ungdomarna får tycka till om resultaten

Nu har arbetet med att sprida och fördjupa sig i resultaten påbörjats. Under vecka 15 och 16 besöktes alla klasser i årkurs 8 av projektledarna för Lupp i kommunen. Då fick ungdomarna återkoppling på resultaten och möjlighet att diskutera i grupp.

De fem områden som engagerade ungdomarna mest var:

  • Otrygghet kopplat till hot och brott
  • Otrygghet i vardagsmiljön (stan/centrum, kollektivtrafik, skola)
  • Den självskattade hälsan som har försämrats
  • Skillnader i hälsobesvär mellan tjejer och killar
  • Ökad användning av snus, alkohol och narkotika bland killar

Under höstens Demokratiforum kommer dessutom ungdomar och politiker få mötas och ytterligare fördjupa sig i Lupp-resultaten. På Demokratiforum, som är en återkommande aktivitet för att öka ungdomsinflytandet i kommunen, har ungdomsrepresentater i åldern 13-19 år från kommunens tre högstadieskolor- och gymnasieskola möjlighet att lyfta tankar och åsikter med lokala politiker.

Vad händer nu?

Resultaten från Lupp kommer under våren presenteras för politiker, chefer och arbetsgrupper. Efter sommaren kommer analysarbetet fortsätta i kommunens olika verksamheter och användas som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Om Lupp

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Under hösten 2023 genomförde följande kommuner i Göteborgsregionen Lupp: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Tidigare resultatrapporter

Öckerö kommun har tidigare genomfört Lupp-undersökningen år 2017 och 2011. Genom att regelbundet samla in data och utvärdera resultaten går det att följa utvecklingen och skapa förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för ungdomar i kommunen. Läs mer i nedan resulatrapporter:
Resultatrapport Lupp 2017 Pdf, 1.5 MB.
Resultatrapport Lupp 2011 Pdf, 837 kB.

Kontaktpersoner för Lupp Öckerö kommun:
Stefan Alfredsson och Linn Wass

Senast uppdaterad:

Publicerad: