Hjälpmedel

De flesta vill bo kvar i det egna hemmet så länge som det är möjligt. Kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de är i behov av.

Kommunen erbjuder olika former av hjälp och stöd som gör det möjligt för dig att bo kvar hemma och få en fungerande vardag.

Utredning av behov

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och i vissa fall läkare utreder behovet av och förskriver hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Det kan till exempel gälla:

  • förflyttningsvårigheter
  • minnessvårigheter
  • att sköta personlig hygien
  • behov av hjälpmedel för medicinering

Du kan få hjälpmedel om du:

  • bor på särskilt boende för äldre
  • bor i gruppboende för funktionshindrad
  • har biståndsbeviljad för daglig verksamhet
  • vistas på korttidsboende
  • bor i det egna hemmet och är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Vårdval gällande rehab för personer som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel görs på Solhöjden södra (nya), Solstigen 2, på Öckerö efter att behovet upphört. Gå in genom den grå dörren med anslaget ”Återlämningsplats hjälpmedel”

Inne på väggen till höger finner du anvisningar om hur du går tillväga för att ditt hjälpmedel ska registreras som återlämnat.
Tid för avlämning: Helgfria vardagar kl 7.30 - 16.00.

Läkemedelsautomater

Läkemedelsautomat är ett digitalt hjälpmedel som kan förskrivas och placeras ut hos enskilda patienter som gett sitt samtycke till den kommunala primärvården. Införandet av läkemedelsautomater sker i samarbete mellan kommunal primärvård och hemtjänst. Hemtjänstpersonalen kommer inledningsvis att vara med hemma hos patienten för att skapa trygghet och se att allt fungerar som det ska i övergången av införandet.

För dig som inte har insatser av kommunal primärvård kan läkemedelsautomat förskrivas från din vårdcentral.

Så fungerar läkemedelsautomaten

Läkemedelsautomaten är enkel att använda och du kan placera den var som helst i ditt hem. En läkemedelsautomat kan liknas vid ett digitalt medicinskåp. Automaten laddas med en apodos-rulle för två veckor där tabletterna finns i portionspåsar enligt den dos som läkaren ordinerat. Med hjälp av ljud, ljus och tal meddelar automaten när det är dags att ta medicin. Påsen är förklippt och enkel att öppna. Om medicinen inte tas direkt kommer fler påminnelser. Om medicinen glöms bort låses den in i ett separat fack i automaten och ett larm skickas till hemtjänsten om att det krävs en åtgärd. Tryggt och säkert. Man kan också få hjälp med att mata ut en dos i förväg och ta med sig om man inte ska vara hemma vid något tillfälle.

Vem kan få en läkemedelsautomat?

För att vara aktuell för en läkemedelsautomat via kommunen behöver du vara inskriven i kommunal primärvård. En läkemedelsautomat kan vara ett bra hjälpmedel för dig som behöver få hjälp med att ta dina läkemedel, men känner att du kan klara det utan besök av personal. Du som är eller blir beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter bedömning av ansvarig sjuksköterska inom kommunal primärvård få en läkemedelsautomat förskriven. Kontakta den sjuksköterska som ansvarar för ditt område för bedömning om läkemedelsautomaten är rätt insats för dig.

Vilka fördelar finns med läkemedelsautomaten?

Läkemedelsautomaten ger större flexibilitet och möjlighet att vara självständig. Det är också en trygghet att kunna följa upp att man tar sin medicin vid rätt tidpunkt. Idag är det många personer i Öckerö kommun som får medicin av hemtjänsten vid flera tillfällen varje dag. Det innebär många korta besök som kan vara stressande för både patient och personal.

Det är tydligt att patientens självständighet stärks med införandet av läkemedelsautomaten.

Vad kostar det att ha en läkemedelsautomat?

Du betalar inte någon hyra för själva läkemedelsautomaten. Har du inte någon annan hjälp med sjukvård än läkemedel betalar du avgiften för kommunal primärvård. Har du hjälp med andra omsorgsinsatser utöver läkemedelsgivning betalar du enligt gällande taxa. Läkemedelsautomaten ingår i maxtaxan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Relaterad information