Kommunalt bostadstillägg KBT

För personer som har bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS.

Ansökan

För dig som bor i bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad i Öckerö kommun finns möjligheten att ansöka om ett kommunalt bostadstillägg (KBT). Bostadstillägget är inkomstrelaterat och ansökan måste därför förnyas varje år.


Du som ansöker ska vara folkbokförd i Öckerö kommun och ha beslut om bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS.

Blankett för ansökan

För att ansöka om KBT ska du fylla i blanketten ”Ansökan om Kommunalt bostadstillägg (KBT)” där vi ber dig lämna ett antal uppgifter gällande bland annat din inkomst och dina tillgångar.
KBT är ett komplement till Försäkringskassans bostadstillägg och bostadsbidrag, därför skall detta sökas i första hand. För att ansökan ska vara komplett ska beslutet om bostadstillägg från Försäkringskassan, bifall så väl som avslag samt kopia på självdeklaration och uppgifter från bank bifogas till ansökan.

Här hittar du blanketten Pdf, 147.6 kB.


Kommunen kommer inte påminna eller skicka ut en ansökan automatiskt utan du måste själv antingen hämta en på vår hemsida eller be din LSS handläggare skicka dig en.
Om du felaktigt har fått KBT utbetalt kan du bli återbetalningsskyldig.
Då KBT inte är en lag­reglerad insats kan beslutet inte över­klagas genom förvaltnings­besvär.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö